KLUB VOJENSKÉ HISTORIE - 1. ROTA (KVH - 1.ROTA)

 

Klub vojenské historie (dále jen KVH) je nepolitickým, zájmovým občanským sdružením fyzických nebo právnických osob, jejichž zájmem je vojenská historie a technika. KVH je právnickou osobou založenou dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění a je registrován u ministerstva vnitra ČR.


Datum založení: 9.7.2004
IČO: 26670518
Sídlo: KVH - 1.Rota, Žalhostice čp.:124, 411 01 Žalhostice
Cíl činnosti:

Činnost KVH má za cíl združovat a organizovat zájemce o vojenskou historii a techniku. Dále vyvijí sběratelskou činnost předmětů a dokumentů s vojenskou tématikou. KVH také pořádá pobyty v přírodě, veřejné a společenské akce a pomáhá při živelných pohromách v rámci oficiálního záchranného systému.

Výbor KVH - 1.Rota - zakladatelé:
Jiří Cimbálník
Petr Soldatek
Martin Samek

KONTAKTY:

Provozní záležitosti klubu: Jiří Cimbálník
Provozní záležitosti webu: David Novák - E-mail: 1rota*a*1rota.com

POZOR!! NEJSME ŽÁDNÍ PŘEKUPNÍCI, OBCHODNÍCI ČI ZPROSTŘEDKOVATELÉ S VOJENSKOU TECHNIKOU, OHLEDNĚ TĚCHTO ZÁLEŽITOSTÍ NÁS NEKONTAKTUJTE.